VIKTIG INFORMASJON!

Vi har fått nytt telefonsystem og det er derfor noen mindre endringer i telefonens åpningstid og hva dere skal trykke når dere ringer.

Tast 1 for ALLE henvendelser!

Telefonen åpner nå kl 0830!

Tastetrykk 2 er kun for andre leger eller helseinstitusjoner som er i behov for å komme i kontakt med oss.

Influensavaksinen 2021

Er du i en risikogruppe og skal ha vaksinen kan du møte opp på Drop-in mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 0900 – 1100 eller mellom kl 1300 – 1400. (meld deg i luken ved ankomst)

Er du i tvil om du tilhører en risikogruppe kan du lese mer om dette her https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Tilhører du ikke en risikogruppe kan du få vaksinen satt på flere apotek eller evt gjennom ordninger i regi av din arbeidsgiver.

Legekontoret setter dessverre ikke vaksine på pasienter utenfor risikogruppene.

Har du kontrolltime hos fastlegen din får du vaksinen på timen din.

Målgrupper for influensavaksinasjon
Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma)kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
diabetes mellitus type 1 og 2
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
personer med nedsatt lungekapasitet
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Viktig informasjon om du har symptomer på forkjølelse eller annen luftveisinfeksjon!

ALL PERSONLIG UNDERSØKELSE/PRØVETAKING VED FORKJØLELSE/LUFTVEISINFEKSJON MÅ UTFØRES PÅ EGNET STED, EVT  FEBERPOLIKLINIKK.

DETTE PGA STRENGT SMITTEVERN VED ALLE LANDETS LEGEKONTORER

VI TILBYR I SÅ TILFELLE E-KONSULTASJON/VIDEOKONSULTASJON OM DU HAR BEHOV FOR Å SNAKKE MED FASTLEGEN

Informasjon til dr. Linnea Shumba sine pasienter!

Dr. Shumba er i svangerskapspermisjon f.o.m. 01.06.2021

Woman carrying baby illustration, iPhone The Emoji Movie Breastfeeding  Mother, Breastfeeding, purple, electronics, child png | PNGWing

 Dr. Jon Tore Leithaug vil fungere som hennes vikar gjennom hele permisjonen.