Krav om fornyet førerkort for diabetikere i 2022

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

– Hos personer med diabetes, som bruker blodsukkersenkende legemidler, kan førerkort fra 01.01.2023  ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år  (førerkortgruppe 2 og 3) -uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ei

– Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette – se Helsedirektoratets informasjon om blodsukkersenkende legemidler og helseattest 

– Ved kostregulert diabetes kan førerett gis med vanlig varighet

Vær raskt ute for fornyelse av ditt førerkort hvis dette gjelder deg. Det kan bli vanskelig å tilby tid til alle i desember 2022!

Telefonen åpner kl 0830 for akutte henvendelser.

Hvis din henvendelse ikke er behov for øyeblikkelighjelp-time samme dag, anbefaler vi deg å ringe oss etter kl 1000.

Det er dessverre ikke lenger mulig for oss å angi forventet ventetid eller nummer i køen, men om du ringer mellom 0830 og 0930, for øhj-time, er det som regel lengre ventetid.

Vær sikker, vi svarer deg så raskt vi kan :O)

Det er også noen mindre endringer i hva dere skal trykke når dere ringer.

Tast 1 for ALLE henvendelser!

Tastetrykk 2 er kun for andre leger eller helseinstitusjoner som er i behov for å komme i kontakt med oss..

Informasjon til dr. Linnea Shumba sine pasienter!

Dr. Shumba er i svangerskapspermisjon f.o.m. 01.06.2021

Woman carrying baby illustration, iPhone The Emoji Movie Breastfeeding  Mother, Breastfeeding, purple, electronics, child png | PNGWing

 Dr. Jon Tore Leithaug vil fungere som hennes vikar gjennom hele permisjonen.