Det er stort trykk på telefonen nå i influensa/corona-tider. Har du eller barnet ditt fått feber så kan du lese litt om hva du bør gjøre her:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/nar-barnet-ditt-har-feber/

Telefonen åpner kl 0830 for akutte henvendelser. Vær oppmerksom på tidvis meget lang ventetid. Det er mange som vil nå oss om morgenen!

Vær sikker, vi svarer deg så raskt vi kan :O)

Det er dessverre ikke mulig for oss å angi forventet ventetid eller nummer i køen, men om du ringer mellom 0830 og 0930, for øhj-time, er det som regel lengre ventetid. Ikke legg på!

Hvis din henvendelse ikke er behov for øyeblikkelighjelp-time samme dag, anbefaler vi deg å ringe oss etter kl 1000.

Tast 1 for ALLE henvendelser!

( Tastetrykk 2 er kun for andre leger eller helseinstitusjoner som er i behov for å komme i kontakt med oss )

E-konsultasjon/Telefonkonsultasjon

På grunn av pandemisituasjonen har legene brukt video/telefon som konsultasjonsform i mange tilfeller. Dette har vært svært nyttig og vil i noen grad fortsette fremover. Man må ringe kontoret og avtale en slik konsultasjon.

En E-konsultasjon/telefonkonsultasjon finner sted dersom du ønsker at legen skal ringe deg opp, for en samtale om prøvesvar/oppfølging av sm eller lignende. Det vil etter samtalen sendes en betalingsoppfordring på sms.

Vær oppmerksom på at en slik e-konsultasjon ofte må gjennomføres etter arbeidstid og vil da tillegges en kveldstakst. Konsultasjonen vil derfor være noe dyrere enn en vanlig konsultasjon på dagtid.

Informasjon til dr. Dayana Ragulan sine pasienter

Dr. Ragulan gjennomfører fra 01 september 2022 sitt pliktår i sykehustjenesten for å fullføre sin spesialistutdanning i allmennmedisin. (ferdig 010323)

Dr. Shabana Ahmed er hennes fungerende vikar i hele perioden.

Informasjon til dr. Løvland sine pasienter

Dr. Løvland vil fra 09 september 2022 ha vikar alle fredager fremover.

Dr. Louise Camilla Collett er hans fungerende vikar fredager.

Informasjon til dr. Linnea Shumba sine pasienter

Dr. Shumba vil fra 07 september 2022 ha vikar alle onsdager fremover.

Dr. Louise Camilla Collett er hennes fungerende vikar onsdager.

Krav om fornyet førerkort for diabetikere i 2023

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

– Hos personer med diabetes, som bruker blodsukkersenkende legemidler, kan førerkort fra 01.01.2023  ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år  (førerkortgruppe 2 og 3) -uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ei

– Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette – se Helsedirektoratets informasjon om blodsukkersenkende legemidler og helseattest 

– Ved kostregulert diabetes kan førerett gis med vanlig varighet

Vær raskt ute for fornyelse av ditt førerkort hvis dette gjelder deg.