E-konsultasjon

På grunn av pandemisituasjonen har legene brukt video/telefon som konsultasjonsform i mange tilfeller. Dette har vært svært nyttig og vil fortsette fremover.

En E-konsultasjon finner sted dersom du ønsker at legen skal ringe deg opp, for en samtale om prøvesvar/oppfølging av sm eller lignende. Det vil etter samtalen sendes en betalingsoppfordring på sms, på samme beløp som ved en oppmøtekonsultasjon her på kontoret.

Gjennomføringen av en videokonsultasjon og betaling for E-konsultasjon/videokonsultasjon står beskrevet under fanen Videokonsultasjon https://no.cgmsite.dk/legegruppenmanglerud/videokonsultasjon/ og bør leses dersom man ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Hvis det nylig har vært årsskifte, og mange har ikke lenger frikort, vær derfor oppmerksom på at du da vil motta en slik mobilbetalingsoppfordring etter en telefon/videokonsultasjon.

Dette bare til informasjon for å unngå fremtidige misforståelser 🙂