E-konsultasjon

På grunn av pandemisituasjonen har legene brukt video/telefon som konsultasjonsform i mange tilfeller. Dette har vært svært nyttig og vil fortsette fremover.

En E-konsultasjon finner sted dersom du ønsker at legen skal ringe deg opp, for en samtale om prøvesvar/oppfølging av sm eller lignende. Det vil etter samtalen sendes en betalingsoppfordring på sms. Vær oppmerksom på at en slik e-konsultasjon ofte må gjennomføres etter arbeidstid og vil da tillegges en kveldstakst. Konsultasjonen vil derfor være noe dyrere enn en vanlig konsultasjon på dagtid.

Gjennomføringen av en videokonsultasjon og betaling for E-konsultasjon/videokonsultasjon står beskrevet under fanen Videokonsultasjon https://no.cgmsite.dk/legegruppenmanglerud/videokonsultasjon/ og bør leses dersom man ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Hvis det nylig har vært årsskifte, og mange har ikke lenger frikort, vær derfor oppmerksom på at du da vil motta en slik mobilbetalingsoppfordring etter en telefon/videokonsultasjon.

Dette bare til informasjon for å unngå fremtidige misforståelser 🙂