Telefontid Konsultasjon
Mandag 0815 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430
Tirsdag 0815 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430
Onsdag 0815 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430
Torsdag 0815 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430
Fredag 0815 – 1130
1300 – 1430
0800 – 1330

Vær oppmerksom på midlertidige avvik i telefontid og/eller kontorets åpningstid, f eks i forbindelse med ferier og lignende.