Telefontid Konsultasjon Laboratoriet
Mandag 0830 – 1130 0800 – 1430 0800 – 1100
1300 – 1430
Tirsdag 0830 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430 0800 – 1100
1300 – 1430
Onsdag 0830 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430 0800 – 1100
1300 – 1430
Torsdag 0830 – 1130
1300 – 1500
0800 – 1430 0800 – 1100
1300 – 1430
Fredag 0830 – 1130 0800 – 1330 0800 – 1100

For å bestille øyeblikkelighjelp-time samme dag ring kl 0830. Det vil i tidsrommet 0830 – 0930 være høyt trykk på telefonen, ring etter kl 1000 for henvendelser som ikke haster.

Vær oppmerksom på midlertidige avvik i telefontid og/eller kontorets åpningstid, f eks i forbindelse med ferier og lignende.

Laboratoriet har ingen drop-in tjeneste for blodprøver. Det er kun mulig å levere urinprøver uten time hos lege.