Vi vil informere dere om avviklingen av årets influensavaksinering så raskt vi har fått beskjed om når den er oss i hende.

Er det noe du lurer på med tanke på årets influensavaksine kan du lese alt om det her:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/